【Kiyo.】

◆Kiyo.◆ Vintage Eembroidery Brooch/ sq

  • ¥ 2,180

◆Kiyo.◆ Vintage Embroidery Brooch / circles

  • ¥ 1,800

◆Kiyo.◆ Vintage Embroidery Brooch / tinkle of a bell

  • ¥ 1,800

◆Kiyo.◆ Vintage Embroidery Brooch /tr

  • ¥ 2,000

◆Kiyo.◆ Vintage Embroidery Brooch /sq

  • ¥ 2,000