STOLE / SCARF

"Sashiko" Pachwark Stole, fablic #Music Type

 • ¥ 8,000

"SASHIKO" Cotton Scarf

 • ¥ 5,500

Kantha Silk Scarf (Pachwork Type)

 • ¥ 6,700

Kantha Silk Stole (Reversible Type)

 • ¥ 8,950

”SASHIKO" Cotton Stole, Fablic

 • ¥ 7,500

Kantha silk stole (Gradation type)

 • ¥ 8,950

Kantha Silk Scarf (Pachwork Type)

 • ¥ 6,700

Kantha Silk Scarf (Reversible Type)

 • ¥ 5,400

Kantha Silk Scarf (Reversible Type)

 • ¥ 5,700

Kantha Silk Stole

 • ¥ 8,900

Kantha Silk Scarf (Pachwork Type)

 • ¥ 6,300

”SASHIKO" Cotton Scarf

 • ¥ 5,300

"SASHIKO" Cotton Scarf

 • ¥ 5,300

Kantha Silk Stole (Pachwork Type)

 • ¥ 11,800

Kantha Silk Stole, Fablic (Ciecle Stitch)

 • ¥ 13,800

Kantha Silk Stole (Circle stech)

 • ¥ 12,000

Kantha silk stole (Gradation染め type)

 • ¥ 11,000